Benjaminprisen 2024

Kjenner du en skole som jobber godt mot rasisme og diskriminering?

Det er nå åpent for å foreslå en kandidat til årets Benjaminpris. Alle skoler i Norge kan foreslås, og forslag kan sendes inn både åpent og anonymt. Frist for å sende inn forslag er 1. oktober 2024. Vinnerskolen utropes av juryen i desember.

Følg lenken for å nominere en skole til Benjaminprisen.

Kriterier for nominasjon

En foreslått skole blir vurdert for nominasjon etter gitte kriterier. En vinnerskoles arbeid skal være preget av:

  • Forankring: Skolens arbeid mot rasisme og diskriminering skal være forankret i skolens langsiktige arbeid.
  • Involvering: Skolens arbeid mot rasisme og diskriminering skal involvere alle skolens aktører.
  • Synliggjøring: Skolens arbeid mot rasisme og diskriminering skal være synlig i skole og lokalmiljø.

I norsk skole faller arbeid mot rasisme og diskriminering inn under arbeidet med læringsmiljø generelt og elevenes psykososiale miljø spesielt. En vinnerskole arbeider aktivt og uttalt med prisens kjernetemaer. Skolen bør ha konkrete tiltak eller metodikk rettet mot rasisme og diskriminering, som kan inspirere andre skoler i deres arbeid på feltet.

Stigeråsen skole får Benjaminprisen 2023

Stigeråsen skole i Skien tildeles Benjaminprisen 2023 for sitt offensive arbeid mot rasisme og diskriminering. Juryen berømmer skolen for å inkludere hele lokalmiljøet og bydelen i arbeidet.

Stigeråsen er en barneskole i bydel Gulset i Skien i Vestfold og Telemark.

-Prisen er vel fortjent! Jeg er imponert over måten Stigeråsen skole har jobbet systematisk og bredt mot rasisme på. Samarbeidet mellom skolen og lokalmiljøet er et eksempel til etterfølgelse. Det viser at vi alle, på hver vår måte, kan bidra i arbeidet med å skape mer toleranse og bygge ned fordommer, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Gjennom flere år har skolen arbeidet med å skape både et godt skolemiljø og et godt nærmiljø, blant annet ved å samarbeide med lokale idrettslag og Skien kulturskole. Alle aktiviteter skolen tilbyr er gratis som et ledd i å forebygge rasisme, radikalisering og diskriminering. Juryen anser dette som et viktig bidrag for å forebygge strukturell rasisme. Skolens tilbud om gratis utlån av lokaler bidrar også til å skape innenforskap, utjevning av forskjeller og god integrering for nyankomne i lokalsamfunnet. I tillegg har Stigeråsen egen elevdrevet klesbutikk med gjenglemt tøy der elever kan få gratis utstyr til diverse anledninger.

-Det er veldig hyggelig da! Vi er stolte over å gå på en skole som jobber for at det skal bli mindre rasisme, for at alle skal føle seg velkommen og få være med, sier Jakob og Josefine, elevrådsleder og nestleder i elevrådet på Stigeråsen skole.
Fra venstre: Josefine, Dorthe Margrete Naur (rektor) og Jakob.

Også rektor Dorthe Margrete Naur er stolt over prisen:
-Jeg er veldig stolt av at skolen får tildelt Benjaminprisen! Det er en flott annerkjennelse av arbeidet som har blitt gjort på Stigeråsen skole over år og av det gode samarbeidet vi har med frivilligheten og lokalmiljøet på Gulset. Prisen betyr mye for oss og gir motivasjon til å jobbe videre, sier Naur.

Juryen for Benjaminprisen består av representanter for HL-senteret, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk senter, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnskolen, Elevorganisasjonen og Sametinget.

– Juryen er imponert over energien og drivkraften på Stigeråsen, en skole som nå vil være et forbilde for andre! sier direktør og juryleder Guri Hjeltnes på HL-senteret.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun overrekker prisen på et arrangement på skolen tirsdag 30. januar 2024.

Les hele juryens begrunnelse

 

Hva er Benjamin­prisen?

Benjaminprisen er en skolepris. Prisen deles ut hvert år til en skole som arbeider godt mot rasisme og diskriminering.

Prisen bærer navnet til Benjamin Hermansen som ble drept på Holmlia i 2001. Drapet på ham var rasistisk motivert. Skolene som mottar prisen arbeider aktivt mot rasisme og alle diskriminerende holdninger og handlinger. Prisutdelingen finner sted i tilknytning til den årlige markeringen av den internasjonale Holocaustdagen. Kunnskapsministeren overrekker prisen, og vinnerskolen får en sum på 250 000 kroner. HL-senteret administrerer prisen i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, med støtte fra Kunnskapsdepartementet.

HLsenteret_logoudir_logo

Hva er rasisme?

Elever ved Hagaløkka skole

Filmen er laget av Fartein Rudjord i samarbeid med HL-senteret.
Takk til lærerne og elevene ved Hagaløkka skole i Asker for deltakelse filmen!

Hvorfor Benjaminprisen?

I svingen ved en rundkjøring på Holmlia i Oslo står en statue. Minnesmerket viser en ung norsk gutt, Benjamin Hermansen. På sokkelen står det: «Glem ikke 26.01.2001».

Dette var datoen Benjamin ble drept av nynazister. Det rasistiske drapet rystet Norge. I Oslo anslo politiet at 40 000 mennesker gikk i fakkeltog mot rasisme og til minne om Benjamin. Drapet førte til et sterkt og vedvarende engasjement mot rasisme over hele landet. Minnesmerket over drapet på Benjamin er en påminnelse om at arbeidet mot rasisme må fortsette. Rasistiske ideer og holdninger kommer ikke bare til uttrykk gjennom vold og overgrep, men også i hverdagens ytringer og handlinger. Hvert år deles Benjaminprisen ut til en skole som tar engasjementet og arbeidet mot rasisme og diskriminering videre.

Med bidrag fra «Hva er rasisme» av Sindre Bangstad og Cora Alexa Døving

 

Bok om Benjaminprisen

Boken samler erfaringer fra det forebyggende arbeid mot rasisme og diskriminering fra alle 16 skoler som har vunnet Benjaminprisen siden 2002.

Januar 2019 ble publikasjonen 16 år med Benjaminprisen lansert av daværende kunnskapsministeren Jan Tore Sanner. Ved siden av skolenes erfaringer og perspektiver inneholder boken også en fagartikkel om antirasistisk arbeid i skolen, pedagogisk materiell til bruk med elever og skolens personale og bakgrunnsinformasjon om prisens historie. Publikasjonen ble utarbeidet av HL-senteret i samarbeid med journalisten Lars Aarønæs på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet.
Last ned hele publikasjonen her:

Skole­eksempler

Benjaminprisen har blitt delt ut siden 2002. Alle vinnerskolene jobber aktivt mot rasisme og diskriminering på ulike måter.

Mange tenker at arbeid mot rasisme handler om hvordan man tar vare på minoritetselevene ved skolen sin, og dermed at skoler uten minoritetselever ikke kan jobbe godt mot rasisme. Sånn er det ikke. Arbeid mot rasisme og diskriminering er først og fremst holdningsarbeid. Vinnerskolene tar rasismeutfordringene i samfunnet på alvor, og gjør det antirasistiske arbeidet til en del av sin skolehverdag. Les mer om vinnerskolene fra 2021, 2020 og 2019:

Foto: Mari Linløkken

Om juryen og sekretariatets arbeid

Juryen består av

Marit Hermansen, lærer og Benjamins mor, var jurymedlem fra prisens tilblivelse og fram til Benjaminprisen 2018 ble tildelt Kuben videregående skole. Marit Hermansen døde i mai 2019. Hennes jurydeltakelse var en viktig del av hennes utrettelige innsats for at skolene skulle bli mer bevisst arbeidet mot rasisme og diskriminering.

HL-senteret er sekretariat for Benjaminprisen. Når fristen for å foreslå skoler utløper, tar sekretariatet kontakt med alle foreslåtte skoler for nærmere informasjon om deres arbeid mot rasisme og diskriminering. Skolenes dokumentasjon gjennomgås nøye av sekretariatet og vurderes opp mot Benjaminprisens kriterier. Sekretariatet nominerer fem skoler. Juryen velger vinneren blant disse fem skolene.

Kontakt

Sekretariatet

HL-senteret er sekretariat for Benjaminprisen og kan nås på e-post: benjaminprisen@hlsenteret.no

Kontakt

Kristin Borgenheim: kristin.borgenheim@hlsenteret.no

Hanne Krystad: hanne.krystad@hlsenteret.no

Mer informasjon finner du på HL-senterets nettsider.