Benjaminprisen 2021

Sofienberg ungdomsskole tildeles Benjaminprisen for 2021

Her kan du lese juryens begrunelse for Benjaminprisen 2021

Skolen er en ungdomsskole i Oslo med 400 elever og får årets pris i konkurranse med 15 andre skoler.

 

Sofienberg skole tildeles Benjaminprisen for 2021 for sitt systematiske arbeid mot rasisme og diskriminering. Skolen tar elevenes egne opplevelser av diskriminering på alvor, og elevmedvirkning og mangfold er mer enn et slagord.

Sofienberg skole har en imponerende helhetlig tankegang i sitt antirasistiske arbeid. Ansatte, foreldre og nærmiljø involveres på en forbilledlig måte, det faglige opplegget er gjennomtenkt og godt, og elevene selv er sterkt medvirkende i arbeidet med effektfulle aktiviteter og tiltak. Sofienberg er et eksempel til etterfølgelse og en verdig vinner av Benjaminprisen 2021, sier juryleder for Benjaminprisen og direktør for HL-senteret Guri Hjeltnes.

-Gir en enorm motivasjon
Juryens begrunnelse berømmer blant annet Sofienbergs skoles uttalte strategi om en helhetlig inkluderende skolekultur og skolens motto «vi ser deg», som manifesterer seg i skolens daglige arbeid. Strategien anerkjenner at rasisme finnes på skolen, samtidig som elevenes subjektive opplevelser tas på alvor. Juryen fremhever at dette medfører at skolen ser rasismen når den forekommer.

Nina Røneid, fungerende rektor ved Sofienberg Skole forteller at Benjaminprisen har stor betydning for dem:
Det er med stor glede, ydmykhet og stolthet vi har mottatt beskjeden om at Sofienberg skole er tildelt Benjaminprisen 2021. For elever og ansatte ved skolen betyr denne prisen svært mye. Å få en slik anerkjennelse er en ære. Det er stort at Sofienberg skole sitt arbeid for en helhetlig skolekultur, hvor vi motvirker rasisme og diskriminering på alle områder, blir lagt merke til og verdsatt.

For oss betyr inkludering at alle elever skal få et så godt utgangspunkt som mulig i livet sitt for å kunne ta gode valg for seg selv. Alle elever ved Sofienberg skal oppleve en skolehverdag hvor de kjenner seg inkludert og merker reell involvering. De ansatte jobber hardt hver eneste dag for at alle elever skal få mestringsopplevelser og føle at de er en viktig del av fellesskapet ved skolen. Denne prisen gir skolen en enorm motivasjon til å fortsette det helhetlige og systematiske arbeidet for inkludering og mot utenforskap, sier Røneid.

Sofienberg skole får i juryens begrunnelse anerkjennelse også for et antirasistisk arbeid som ser nærmiljøet som en ressurs. Instanser som fritids- og sportsklubber, nærpoliti og gateteam er en del av skolens antirasistiske arbeid.

Kunnskapsministeren: – Dypt imponert

Det er kunnskapsminister Tonje Brenna som deler ut prisen. Brenna er begeistret for arbeidet ved årets vinnerskole:
– Sofienberg skole jobber med antirasistisk arbeid på en måte som utgjør en forskjell. Den forskjellen har noe å si for enkeltmennesker, men også i klasserommet, på skolen og i samfunnet som helhet. Jeg er imponert over det langsiktige arbeidet og resultatene de har skapt. Når man klarer å bringe sammen både ansatte, elever, skoleledelse og foreldre om antirasistisk arbeid, får man resultater som får betydning langt utenfor skolen. Jeg vil gratulere dere alle sammen med Benjaminprisen 2021.

 

Prisutdelingen finner sted 1. februar 2022 på Sofienberg ungdomssskole

 

Hva er Benjamin­prisen?

Benjaminprisen er en skolepris. Prisen deles ut hvert år til en skole som arbeider godt mot rasisme og diskriminering.

Prisen bærer navnet til Benjamin Hermansen som ble drept på Holmlia i 2001. Drapet på ham var rasistisk motivert. Skolene som mottar prisen arbeider aktivt mot rasisme og alle diskriminerende holdninger og handlinger. Prisutdelingen finner sted i tilknytning til den årlige markeringen av den internasjonale Holocaustdagen. Kunnskapsministeren overrekker prisen, og vinnerskolen får en sum på 250 000 kroner. HL-senteret administrerer prisen i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, med støtte fra Kunnskapsdepartementet.

HLsenteret_logoudir_logo

Kriterier for nominasjon

En foreslått skole blir vurdert for nominasjon etter gitte kriterier. En vinnerskoles arbeid skal være preget av:

  • Forankring: Skolens arbeid mot rasisme og diskriminering skal være forankret i skolens langsiktige arbeid.
  • Involvering: Skolens arbeid mot rasisme og diskriminering skal involvere alle skolens aktører.
  • Synliggjøring: Skolens arbeid mot rasisme og diskriminering skal være synlig i skole og lokalmiljø.

I norsk skole faller arbeid mot rasisme og diskriminering inn under arbeidet med læringsmiljø generelt og elevenes psykososiale miljø spesielt. En vinnerskole arbeider aktivt og uttalt med prisens kjernetemaer. Skolen bør ha konkrete tiltak eller metodikk rettet mot rasisme og diskriminering, som kan inspirere andre skoler i deres arbeid på feltet.

Foreslå skole

Alle kan foreslå en skole til Benjaminprisen.

Vet du om en skole som arbeider godt mot rasisme og diskriminering?

Her kan du foreslå din skole til Benjaminprisen 2021

Bok om Benjaminprisen

Boken samler erfaringer fra det forebyggende arbeid mot rasisme og diskriminering fra alle 16 skoler som har vunnet Benjaminprisen siden 2002.

Januar 2019 ble publikasjonen 16 år med Benjaminprisen lansert av Kunnskapsministeren Jan Tore Sanner. Ved siden av skolenes erfaringer og perspektiver inneholder boken også en fagartikkel om antirasistisk arbeid i skolen, pedagogisk materiell til bruk med elever og skolens personale og bakgrunnsinformasjon om prisens historie. Publikasjonen ble utarbeidet av HL-senteret i samarbeid med journalisten Lars Aarønæs på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet.
Last ned hele publikasjonen her:

Hvorfor Benjaminprisen?

I svingen ved en rundkjøring på Holmlia i Oslo står en statue. Bysten på statuen viser hodet av en ung norsk gutt, Benjamin Hermansen. På sokkelen står det: «Glem ikke 26.01.2001».

Dette var datoen Benjamin ble drept av nynazister. Det rasistiske drapet rystet Norge. I Oslo anslo politiet at 40 000 mennesker gikk i fakkeltog mot rasisme og til minne om Benjamin. Drapet førte til et sterkt og vedvarende engasjement mot rasisme over hele landet. Minnesmerket over drapet på Benjamin er en påminnelse om at arbeidet mot rasisme må fortsette. Rasistiske ideer og holdninger kommer ikke bare til uttrykk gjennom vold og overgrep, men også i hverdagens ytringer og handlinger. Hvert år deles Benjaminprisen ut til en skole som tar engasjementet og arbeidet mot rasisme og diskriminering videre.

Med bidrag fra «Hva er rasisme» av Sindre Bangstad og Cora Alexa Døving

 

Skole­eksempler

Benjaminprisen har blitt delt ut siden 2002. Alle vinnerskolene jobber aktivt mot rasisme og diskriminering på ulike måter.

Mange tenker at arbeid mot rasisme handler om hvordan man tar vare på minoritetselevene ved skolen sin, og dermed at skoler uten minoritetselever ikke kan jobbe godt mot rasisme. Sånn er det ikke. Arbeid mot rasisme og diskriminering er først og fremst holdningsarbeid. Vinnerskolene tar rasismeutfordringene i samfunnet på alvor, og gjør det antirasistiske arbeidet til en del av sin skolehverdag. Les mer om vinnerskolene fra 2020, 2019, 2018 og 2017:

Foto: Mari Linløkken

Om juryen og sekretariatets arbeid

Juryen består av

Marit Hermansen, lærer og Benjamins mor, var jurymedlem fra prisens tilblivelse og fram til Benjaminprisen 2018 ble tildelt Kuben videregående skole. Marit Hermansen døde i mai 2019. Hennes jurydeltakelse var en viktig del av hennes utrettelige innsats for at skolene skulle bli mer bevisst arbeidet mot rasisme og diskriminering.

HL-senteret er sekretariat for Benjaminprisen. Når fristen for å foreslå skoler utløper, tar sekretariatet kontakt med alle foreslåtte skoler for nærmere informasjon om deres arbeid mot rasisme og diskriminering. Skolenes dokumentasjon gjennomgås nøye av sekretariatet og vurderes opp mot Benjaminprisens kriterier. Sekretariatet nominerer fem skoler. Juryen velger vinneren blant disse fem skolene.

Kontakt

Sekretariatet

HL-senteret er sekretariat for Benjaminprisen og kan nås på e-post: benjaminprisen@hlsenteret.no

Kontakt

Vibeke Kieding Banik, v.k.banik@hlsenteret.no

Lars Petlund Breiby, l.p.breiby@hlsenteret.no,

Mer informasjon finner du på HL-senterets nettsider.

udir_logoHLsenteret_logo