Stigeråsen skole får Benjaminprisen

Stigeråsen skole får Benjaminprisen 2023

Stigeråsen skole i Skien tildeles Benjaminprisen 2023 for sitt offensive arbeid mot rasisme og diskriminering. Juryen berømmer skolen for å inkludere hele lokalmiljøet og bydelen i arbeidet.

Stigeråsen er en barneskole i bydel Gulset i Skien i Vestfold og Telemark.

-Prisen er vel fortjent! Jeg er imponert over måten Stigeråsen skole har jobbet systematisk og bredt mot rasisme på. Samarbeidet mellom skolen og lokalmiljøet er et eksempel til etterfølgelse. Det viser at vi alle, på hver vår måte, kan bidra i arbeidet med å skape mer toleranse og bygge ned fordommer, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Gjennom flere år har skolen arbeidet med å skape både et godt skolemiljø og et godt nærmiljø, blant annet ved å samarbeide med lokale idrettslag og Skien kulturskole. Alle aktiviteter skolen tilbyr er gratis som et ledd i å forebygge rasisme, radikalisering og diskriminering. Juryen anser dette som et viktig bidrag for å forebygge strukturell rasisme. Skolens tilbud om gratis utlån av lokaler bidrar også til å skape innenforskap, utjevning av forskjeller og god integrering for nyankomne i lokalsamfunnet. I tillegg har Stigeråsen egen elevdrevet klesbutikk med gjenglemt tøy der elever kan få gratis utstyr til diverse anledninger.

-Det er veldig hyggelig da! Vi er stolte over å gå på en skole som jobber for at det skal bli mindre rasisme, for at alle skal føle seg velkommen og få være med, sier Jakob og Josefine, elevrådsleder og nestleder i elevrådet på Stigeråsen skole.
Fra venstre: Josefine, Dorthe Margrete Naur (rektor) og Jakob.

Også rektor Dorthe Margrete Naur er stolt over prisen:
-Jeg er veldig stolt av at skolen får tildelt Benjaminprisen! Det er en flott annerkjennelse av arbeidet som har blitt gjort på Stigeråsen skole over år og av det gode samarbeidet vi har med frivilligheten og lokalmiljøet på Gulset. Prisen betyr mye for oss og gir motivasjon til å jobbe videre, sier Naur.

Juryen for Benjaminprisen består av representanter for HL-senteret, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk senter, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnskolen, Elevorganisasjonen og Sametinget.

– Juryen er imponert over energien og drivkraften på Stigeråsen, en skole som nå vil være et forbilde for andre! sier direktør og juryleder Guri Hjeltnes på HL-senteret.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun overrekker prisen på et arrangement på skolen tirsdag 30. januar 2024.

Les hele juryens begrunnelse